E-Signature กับ Digital Signature ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกัน ใช้ยังไงดี

ปัจจุบัน การทำธุรกรรม หรือการอนุมัติเอกสารบนออนไลน์เป็นเรื่องง่ายมาก แต่รู้หรือไม่ E-Signature กับ Digital Signature ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกัน แต่จริงๆ แล้วเป็นความเหมือนที่ไม่เหมือนกันเลยนะ