“DIGIDOCS” ระบบจัดการเอกสารรูปแบบใหม่

“ DIGIDOCS ” ระบบจัดการเอกสารรูปแบบใหม่ที่จะช่วยในการทำงานเอกสาร ง่าย สะดวก และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ด้วยฟังก์ชั่นการทำงานที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับการทำงานเอกสารอย่างครบถ้วน

ประโยชน์ของการใช้ระบบจัดการเอกสาร

ลองคิดดูว่าการทำงานใน 1 วันของเราสร้างเอกสารต่างๆมากมายแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นเอกสารสำคัญต่างๆ เช่นสัญญาจ้าง สัญญาเช่า เอกสารทางการเงินต่างๆ หรือ แม้กะทั่งเอกสารทั่วไปที่ดูเหมือนจะไม่จำเป็นหรือไม่สำคัญ แต่เราก็ยังต้องเก็บเอกสารต่างๆเหล่านั้นไว้ และนับวันเอกสารต่างๆเหล่านั้นก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

1 4 5 6