ข่าวสาร

กำจัดเอกสารล้น ด้วยการจัดเก็บแบบออนไลน์ง่ายกว่าเยอะ

เบื่อไหม? กับการจัดเก็บเอกสารแบบเดิมๆ เคยหัวร้อนเพราะหาเอกสารไม่เจอใช่หรือไม่? ถ้าคำตอบคือใช่ทั้ง 2 ข้อ คงต้องเปลี่ยนระบบจัดเก็บเอกสารมาเก็บแบบออนไลน์แทนสิ

มารู้จักกับบริการสแกนเอกสาร (Scanning System Management Service)

ในปัจจุบันระบบจัดเก็บเอกสารขององค์กรหรือบริษัทนั้นถือว่าเป็นระบบที่สําคัญมาก เพราะเอกสารนั้นจะบรรจุข้อมลูต่างๆ ที่สําคัญขององค์กร ซึ่งหากมีการจัดเก็บไม่ดี หรือจัดเก็บไม่เป็นระเบียบก็จะทําให้เสียเวลาในการค้นหาเอกสารรวมไปถึงอาจจะทําให้เอกสารนั้นสญูหายได้

บริหารจัดการระบบเงินเดือนในองค์กรแบบมืออาชีพด้วย บริการ Payroll

มารู้จักกับบริการจัดทำเงินเดือน พร้อมให้คำปรึกษา (Payroll Outsourcing Services) โดย Payroll เป็นบริการรูปแบบใหม่ที่จะมีผู้ให้บริการที่มีความสามารถ มีประสบการณ์ในการทำเงินเดือนและสามารถติดต่อประสานงานกับส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้ามาบริหารจัดการระบบเงินเดือน

ข้อจำกัดของการ WFH

สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ทำให้มีมาตรการคุมเข้มมากยิ่งขึ้น การทำงานที่บ้าน (WFH) เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ในการแก้ไขปัญหามากที่สุด แต่ก็มีข้อจำกัดในเรื่องการดำเนินงานต่างๆ ที่จำเป็นต้องเข้ามาทำงานภายในบริษัท หรือ ต้องพบปะกับเพื่อนร่วมงาน

PDPA กฎหมายที่ช่วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่ทุกคนควรรู้

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ได้มีการออกกฎหมายที่พูดถึงข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นมา ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายทั้งฉบับเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เนื่องจากโลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สมัยนี้มีผู้คนแลกเปลี่ยนข้อมูลกันตลอดเวลา

1 2 3 4 5 6