ไขข้อสงสัย ทำไมต้องจ้าง Outsource สแกนเอกสาร ?

ทำไมต้องจ้าง Outsource สแกนเอกสาร sonext

 

เอกสารกับงานออฟฟิศเป็นสิ่งที่คู่กัน เมื่อมีองค์กรก็ต้องมีเอกสาร ไม่ว่าจะเป็นเอกสารบัญชี แบบภาษี หนังสือสัญญาต่างๆ เอกสารสมัครงาน สำเนาทะเบียนบ้าน ฯลฯ เอกสารแต่ละอย่างล้วนมีความสำคัญ แต่จะทำอย่างไรเมื่อข้อมูลในเอกสารมีมากต้องจัดการให้เป็นระบบ ด้วยการสแกนเอกสารเป็นไฟล์รูปแบบต่างๆ เพื่อความสะดวกต่อการใช้งาน บริษัททั้งหลายจึงลงทุนซื้อเครื่องถ่ายเอกสารที่ทันสมัย พร้อมด้วยพนักงานที่เกี่ยวข้องในหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบสแกนเอกสาร  

แต่บางครั้งการสแกนเอกสารแต่ละอย่างก็ใช้เวลาค่อนข้างมาก ทำให้เสียเวลาการทำงานที่มีประสิทธิภาพไป ประกอบกับเครื่องถ่ายเอกสาร หากใช้งานนานก็เสื่อมสภาพไปตามระยะเวลาที่ใช้งาน พนักงานเท่าเดิมเอกสารเพิ่มขึ้น เครื่องถ่ายเอกสารที่มีก็มีประสิทธิภาพจำกัด บางครั้งก็ทำให้เกิดความผิดพลาดได้ นั่นหมายถึงความปลอดภัยของข้อมูลก็ลดลงตามไปด้วย 

เมื่อความปลอดภัยของข้อมูลลดลง อาจทำให้ความน่าเชื่อถือของบริษัทลดลงตามไปด้วย SO Next จึงมี บริการสแกนเอกสาร (Scanning System Management Service) เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวให้ลูกค้า ให้คำปรึกษากับลูกค้าและให้บริการสแกนเอกสารทุกรูปแบบ ทุกขนาด ทุกชนิด โดยใช้เครื่องสแกนเอกสารที่ทันสมัย สแกนได้ทั้งแบบสีและขาว-ดำ ตรวจสอบความถูกต้องของงานสแกนตลอดเวลา ปรับปรุงอุปกรณ์ให้มีความพร้อมต่อการสแกนเอกสารที่มีจำนวนมากได้ พร้อมดูแลความปลอดภัยของเอกสารเป็นอย่างดี ด้วยฝีมือจากพนักงานที่มีเชี่ยวชาญ ประสบการณ์สูง ให้คุณลูกค้ามั่นใจได้ว่าเอกสารทุกอย่างจะไม่ตกหล่นแน่นอน เพราะเรารักษาความปลอดภัยของเอกสารเป็นอย่างดี 

SO ได้รับมาตรฐาน ISO 27001 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลด้านการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล พร้อมให้บริการแบบครบวงจร ตั้งแต่การจัดเตรียมเอกสาร และตรวจสอบคุณภาพงานสแกนเอกสาร ทำให้ลูกค้าลดค่าใช้จ่ายด้านเครื่องมือสำนักงาน ควบคุมงบประมาณได้ ลดรายจ่ายองค์กรได้ในระยะยาว สแกนเอกสารจำนวนมากได้ในระยะเวลาจำกัด  

การสแกนเอกสารเป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้งานอื่นๆ ในองค์กรเลย เพราะฉะนั้นความปลอดภัยของข้อมูลเป็นเรื่องที่ทุกองค์กรต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรก เพื่อป้องกันข้อมูลเสียหาย ให้บริษัท Outsource อย่าง SO ช่วยคุณ 


สอบถามบริการรับสแกนเอกสารจาก SO Next ได้ที่ 

โทรศัพท์ : 090-197-8521

Line:  @sonext  

Facebook : SO NEXT บริหารจัดการงานข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์


#สแกนเอกสาร  #บริการสแกนเอกสาร  #รับสแกนเอกสาร  #Scaningservice  #SONEXT #SO #SIAMRAJATHANEE