บริการสแกนเอกสาร (Scanning Management Service)

บริการสแกนเอกสาร

บริการสแกนเอกสารเพื่อองค์กรและสำนักงานต่างๆ เพื่อจัดการข้อมูลมหาศาลให้เป็นระบบ  เรามีพนักงานที่มีทักษะ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์สูง ในการบริหารจัดการปัญหาการจัดการเอกสาร ตั้งแต่เริ่มต้นให้คำปรึกษา รับข้อมูลปัญหาของลูกค้า เพื่อนำมาวางระบบ ออกแบบรูปแบบการสแกนและจัดเก็บค้นหา แก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ตรงตามความต้องการ มีการวางแผนการทำงานที่เป็นระบบและเป็นมืออาชีพ สามารถรองรับงานบริการสแกนที่มีปัญหาแตกต่างหลากหลายได้ รองรับการสแกนเอกสารที่มีความสำคัญสูง เอกสารเป็นความลับสูง ซึ่งต้องมีทักษะ เข้าใจขั้นตอนการทำงานในรูปแบบนี้เป็นอย่างดี มีการตรวจสอบความถูกต้องของงานสแกนอยู่ตลอดเวลา ปรับปรุงอุปกรณ์ให้มีความพร้อมเพื่อให้มีการผิดพลาดน้อยที่สุด มีการดูแลรักษา ความปลอดภัยของเอกสาร

บริการสแกนเอกสาร

สแกนเอกสารอะไรได้บ้าง

รองรับการสแกนเอกสารหลายรูปแบบ ทุกขนาด ทุกชนิด สแกนเอกสารทั่วไป สแกนเอกสารขนาดใหญ่ สแกนภาพถ่าย สแกนหนังสือ รวมไปถึงหนังสือเก่า ที่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างสูง SO NEXT ใช้เครื่องสแกนที่ทันสมัย สแกนได้ทั้งแบบสี และขาว-ดำ ความละเอียดสูง นำส่งไฟล์สแกนเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตัวอย่างเอกสารที่ให้บริการสแกน

 • ใบสมัครงาน/เอกสารประกอบ
 • ทะเบียนประวัติ
 • ทะเบียนบ้าน
 • ใบแสดงผลการเรียน
 • แบบภาษีต่าง ๆ
 • หนังสือสัญญา
 • โฉนดที่ดิน
 • ชุดข้อสอบ
 • วารสาร/นิตยสาร
 • แบบแปลนก่อสร้าง
 • เอกสารโบราณ
 • หนังสือเก่า/หนังสือพิมพ์
 • ใบเเจ้งหนี้
 • ใบสั่งซื้อ
 • ใบกำกับภาษี
 • เอกสารทางบัญชี
 • ใบเสร็จรับเงิน
 • เอกสารเวชระเบียน
 • ใบรับรอง
 • ใบอนุญาต
 • เอกสารประกันภัย
 • แบบสอบถาม

**จำนวนขั้นต่ำ 50,000 หน้าขึ้นไป

บริการสแกนเอกสารแบบมืออาชีพ

เราคือผู้ให้บริการสแกนเอกสารแบบมืออาชีพ ด้วยขั้นตอนที่ได้มาตรฐาน

 • ประหยัดพื้นทีลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บเอกสาร
 • ลดความยุ่งยากในการสรรหาพนักงาน
 • สามารถเข้าถึงเอกสารได้ทันที
 • ป้องกัน การสูญหายของข้อมูลจากภัยต่างๆ
 • สแกนเอกสารจำนวนมากในเวลาจำกัด
 • ประหยัด สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้
 • ลดค่าใช้จ่ายในการดูแลเอกสาร ระยะยาว

ให้บริการทั้งแบบ On-Site service และ Off-site service

On-Site service

จัดส่งพนักงานเข้าไปบริการสแกนเอกสารภายในองค์กรของลูกค้า

Off-site service

เข้าไปรับเอกสาร ณ ที่องค์กรของลูกค้า นำมาสแกนที่พื้นที่ของทางบริษัท และเมื่อสแกนเอกสารเสร็จจะทำการจัดเรียงให้ถูกต้องและทำการนำไปส่งคืนให้กับลูกค้า โดยทุกๆขั้นตอนของจะมีระบบตรวจรับเอกสาร เพื่อความปลอดภัยในเอกสารของลูกค้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม บริการสแกนเอกสาร

  ติดต่อฝ่ายขาย

  โทร. 090-197-8521 , 065-732-5328