Payroll ทำเงินเดือนจะไม่งานงอก ถ้าเลือกใช้ SO NEXT

การทำเงินเดือนมีเรื่องจุกจิกเยอะแยะมากมาย ทั้งการคำนวณเงินเดือน ประสานงานกับธนาคาร ประกันสังคม และงานอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ถ้าจะหาพนักงาน HR ที่มาทำเงินเดือนโดยเฉพาะ ต้องเป็นผู้มากประสบการณ์ ซึ่งต้นทุนในการจ้างบุคคลเหล่านี้ก็ต้องสูงตามไปด้วย