ระบบจัดการเอกสารออนไลน์ (Digidocs)

Document Management System (DMS) by SO-NEXT

จัดการเอกสารออนไลน์ เซ็นและอนุมัติเอกสารออนไลน์ รูปแบบใหม่ ด้วย DIGIDOCS เพื่อการทำงานเอกสารที่ง่าย สะดวก และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ด้วยฟังก์ชั่นการทำงานที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับการทำงานเอกสารอย่างครบถ้วน ทั้งในส่วนของการอนุมัติเอกสารแบบ Digital Signature การติดตามงานตาม Workflow การจัดเก็บและจัดการควบคุมเอกสารทั้งหมดภายในองค์กรบน Cloud System ซึ่งช่วยสนับสนุนการทำงานแบบ Paperless Office ได้

การจัดการและควบคุมเอกสาร

จัดการเอกสารอย่างเป็นระบบ ค้นหาง่าย ใช้งานสะดวก ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้มากยิ่งขึ้น

การทำงานตามขั้นตอน

กำหนดขั้นตอนการทำงานร่วมของพนักงานในแต่ละองค์กร และดำเนินการได้อัตโนมัติ

อนุมัติเอกสารออนไลน์

เซ็นอนุมัติเอกสารสำคัญหรือเอกสารด่วนได้ทุกเวลาที่ต้องการ ในรูปแบบ Digital Signature ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็เซ็นอนุมัติได้อย่างง่ายดาย

จัดการผู้ใช้งาน

เลือกผู้ใช้งานได้ถูกต้องและเหมาะสมกับลักษณะงาน และนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ต่ออย่างมีประสิทธิภาพ

ค้นหาเอกสาร

ไม่ว่าเอกสารจะเก่า หรือมีหลายฉบับแค่ไหน ก็ค้นหาได้ง่ายๆ ด้วยการจัดระบบแท็ก

สร้างแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์

ต้องกาบันทึก แก้ไข หรือแสดงข้อมูล ก็สร้างฟอร์มใหม่ให้เหมาะสมกับการใช้งานรูปแบบต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย


ระบบจัดการเอกสารออนไลน์
ลดกระดาษ ลดเวลา เพิ่มประสิทธิภาพ

อัตราค่าบริการเบื้องต้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม DIGIDOCS

    ติดต่อฝ่ายขาย

    โทร. 090-197-8521